Minőségpolitika

A MOZAIK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fő tevékenysége: Dekor kozmetikai csomagolóanyag gyártás. Társaságunk versenyképességét és ezáltal eredményes működését hosszú távon csak úgy biztosíthatjuk, ha szolgáltatási színvonalunk piaci igényekhez történő illesztésével meglévő és leendő partnereinek bizalmát elnyerjük, illetve megerősítjük. Megrendelőink partnereként a kozmetikai csomagoló eszközök gyártásának területén kívánunk megbízható tevékenységgel közreműködni. Minőségirányítási rendszerünk Társaságunk fejlődésének egyik alappillére, bevezetésével és következetes alkalmazásával garantálható szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztése és a mindenkori megrendelői elvárásokhoz való igazítása. Minőségpolitikánk valamennyi folyamatunkra és tevékenységünkre való kiterjesztésével biztosítható mind megrendelőink, mind munkavállalóink szempontjából biztonságos működésünk.

Céljaink elérése érdekében:

  • Társaságunk valamennyi folyamatára és tevékenységére kiterjesztett ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, és gondoskodik annak következetes alkalmazásáról, valamint folyamatos fejlesztéséről.
  • Társaságunk vezetősége kiemelt feladatának tekinti szolgáltatási színvonalunk folyamatos, a megrendelői elvárásokhoz illeszkedő fejlesztését.
  • A megrendelői elvárásoknak megfelelően a gyakorlatban már bevált megoldásokat alkalmazunk. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk az innovatív megoldásokra és igyekszünk azokat integrálni a meglévő környezetbe.
  • Társaságunk belső folyamatainak és megrendelői elégedettségének figyelemmel kísérésére törekszik, probléma illetve eltérés esetén annak kiküszöbölése érdekében haladéktalanul intézkedik.
  • Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy valamennyi munkatársunkban tudatosítsuk munkájuknak szolgáltatási minőségünkre gyakorolt hatását, ennek érdekében segítjük és ösztönözzük őket minőségirányítási szemléletük kialakításában és minőségirányítási ismereteik elsajátításában.
  • Alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy legyenek elkötelezettek Társaságunk minőségpolitikájának szolgálatára, előírásaink általuk történő teljesítését folyamatosan ellenőrizzük.
  • Partnereinkkel való együttműködés során kölcsönösen előnyös és korrekt kapcsolatok kialakítására törekszünk, a tudomásunkra jutott üzleti információkat a jogszabályok és szerződések előírásait, valamint partnereink érdekeit is figyelembe véve kezeljük.
  • Társaságunkhoz és partnerkörünkhöz való tartozás előfeltételének a jogszabályi, illetve etikai normák betartását tekintjük, minden viszonylatban a személyes felelősségvállalásnak különös jelentőséget tulajdonítunk.

 

Ügyfeleink elégedettsége érdekében cégünknél különösen nagy hangsúlyt fektetünk az általunk előállított termékek minőségére. Komplex minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2009 tanúsítványunk igazolja.
Minőségirányítási rendszerünket ügyfélközpontú minőségpolitikánk jellemzi. Munkáink során minőségcéljaink teljesítése érdekében a minőségtervezéshez, minőségszabályozáshoz, minőségbiztosításhoz és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok egyaránt hangsúlyos szerepet játszanak.
Kollégáink a minőségirányítási rendszer minden területén magasan képzett, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek.
A teljes gyártási folyamatot végigkísérve – a gyártásindítástól, a gyártásközi ellenőrzéseken át, egészen a végellenőrzésekig – vizuális, idomszeres és különböző mérőműszeres (pl.: tolómérő) ellenőrzéseket végzünk és dokumentáljuk azokat. A gyártás menetét folyamatosan elemezzük, fejlesztjük: az esetleges hibákat feltárjuk, majd ezek kiküszöbölésére megelőző intézkedéseket hozunk.

A minőség ellenőrzés folyamata:

1. Gyártás indítás:
Az elfogadott etalon és termékdokumentáció alapján a gyártás megkezdése, majd annak teljes körű vizsgálata szemrevételezés, mérés, színmegfelelőség, szerelhetőség szempontjai alapján.

2. Gyártásközi ellenőrzés:
Gépkezelő, kiszolgáló szemrevételezéssel ellenőriz minden darabot, továbbá szúrópróbaszerű illetve előre a MEO által meghatározott ellenőrzések folynak. Az esetleges selejtet és annak típusát a gyártási/ellenőrzési lapon feltüntetve a teljes gyártási ciklusra vonatkozó dokumentálása kötelező.

3. Végellenőrzés:
A csomagolási egység ellenőrzése, azonosítása, termékcímkével történő ellátása. A szúrópróbaszerű ellenőrzés során az adott doboz vagy egységcsomag teljes tartalmát tételesen át kell ellenőrizni.

4. Gyártás végén:
Gépkezelő, kiszolgáló lezárja a rá vonatkozó dokumentumokat, rendet tesz a gép körül, hitelesített mérőeszközöket elcsomagolja. A MEO lezárja a szükséges dokumentációkat és összesíti a gyártási eredményeket.